DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.dehaandrik.nl
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De Haandrik spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Haandrik garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.De Haandrik is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De Haandrik mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.De Haandrik is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De Haandrik is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

De Haandrik behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de aangeboden informatie op deze website (waaronder alle teksten, foto’s en logo). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanDe Haandrik.

error: Content is protected !!